szs
Sindikat SŽS - Sindikat Železničarjev Slovenije Sindikat SŽS - Sindikat Železničarjev Slovenije szs szs szs szs szs szs
Uporabniško ime:
Geslo:
nov uporabnik
Sindikat SZS
dot  O sindikatu
dot  Železničarijada
dot  20. obletnica SŽS
dot  Delovni pogoji
dot  Letovanje
Razpis  dot
Predstavitev  dot
Prosti termini  dot
Odobreni termini  dot
Prijavnice  dot
dot  Ugodnosti za člane
dot  Povezave
Železničar
E-novice
Član
Razpis za letovanje

 

RAZPIS LETOVANJA V POČITNIŠKIH ZMOGLJIVOSTIH

SINDIKATA ŽELEZNIČARJEV SLOVENIJE

ZA OBDOBJE OD 19. OKTOBRA 2018 DO 12. APRILA 2019

(ZADNJI ROK ZA PRIJAVO JE 13. SEPTEMBER 2018)

 

Na voljo so vam naslednje počitniške zmogljivosti SŽS:

LOKACIJA
TIP
ŠTEVILO 
LEŽIŠČ
OSTALO
Terme Čatež 
3 hišice TWC / TV / klima / IR paneli / talno gretje
5 + 2 
dnevno do 6 vstopnic za kopanje, savna, parkirišče pred hišico, kolo
Terme Olimia
hišica TWC / TV / klima 
dnevno do 5 vstopnic za kopanje, savna, čiščenje, posteljnina, parkirišče ob hišici
Podkoren
hišica TWC / TV / klima
5
parkirišče pred hišico

 

 

 

 

 

 

  

Vse počitniške zmogljivosti so opremljene z vso potrebno opremo, razen s posteljnino, ki jo morajo uporabniki počitniških zmogljivosti prinesti s seboj. V vseh počitniških enotah imajo uporabniki možnost kuhanja. Uporabniki so dolžni, za vzdrževanje čistoče uporabljati lastna čistilna sredstva. 

1. PRIJAVA

Vsi, ki želijo koristiti počitniške zmogljivosti SŽS, morajo poslati pravilno in čitljivo izpolnjeno prijavnico, najkasneje do 13. septembra 2018. 
Na prijavnici morajo biti navedene vse osebe, ki bodo letovale z nosilcem letovanja. Prijavnica je priloga tega razpisa. Možno jo je dobiti tudi na spletni strani SŽS www.szs-sindikat.si, pri predsednikih Sindikalnih enot SŽS ali pa jo naročite po telefonu (01 29) 12 257 ter na »oglasni deski« intranetne strani Slovenskih železnic, d.o.o.
Prijave pošljite najkasneje do 13. septembra 2018 
- po pošti: SINDIKAT ŽELEZNIČARJEV SLOVENIJE, Trg OF 7, 1000 LJUBLJANA
- po fax-u: 01 29 12 968
- po elektronski pošti: sindikat.szs@slo-zeleznice.si

2. TERMINSKI PLAN

29. avgust 2018...............razpis prostih terminov;
13. september 2018........rok za oddajo prijavnic za letovanje;
14. september 2018........razdelitev terminov za letovanje in objava odobrenih terminov na spletni strani SŽS 
   www.szs-sindikat.si in na intranetni strani SŽ;
18. september 2018.......rok za oddajo pritožb;
20. september 2018.......obvestilo o nezasedenih terminih letovanja.
Nezasedeni termini letovanja bodo po delitvi objavljeni na oglasnih deskah SŽS, na spletni strani www.szs-sindikat.si ter na »oglasni deski intranetne strani SŽ« in bodo zainteresiranim dodeljeni na podlagi rezervacij po telefonu ali elektronski pošti ter poslane prijavnice.

3. TERMINI LETOVANJA

Razpisujejo se vsi termini za letovanje v vseh počitniških zmogljivostih SŽS
od 19. oktobra 2018 do 12. aprila 2019
Posamezni termin letovanja traja praviloma od petka od 12.00 do naslednjega petka do 10.00.
Krajši termini od 7 dni se v razpisu ne upoštevajo.
Pod pojmom sezona se smatrajo vsi termini v času šolskih počitnic.

4. KRITERIJI ZA DELITEV POČITNIŠKIH ZMOGLJIVOSTI 

Počitniške zmogljivosti se delijo na podlagi prednostne liste, ki se določi po številu zbranih točk.

KRITERIJI ZA ČLANE SŽS

Pri določanju števila točk za vsako delitev počitniških zmogljivosti se članu SŽS upoštev
- za vsako leto članstva v SŽS.......................................................................1 točka
- za vsakega otroka do 19 let starosti.......................................................... 3 točke
- počitniške zmogljivosti uporabil lani v sezoni......................................... - 6 točk
- počitniške zmogljivosti uporabil pred 2 letoma v sezoni .........................-1 točka
- počitniške zmogljivosti uporabil pred 3 leti ali še nikoli.............................6 točk 

KRITERIJI ZA ZAPOSLENE V SKUPINI SLOVENSKE ŽELEZNICE, ČLANE ZDSS - SOLIDARNOST TER ZUNANJE PROSILCE

Pri določanju števila točk za delitev počitniških zmogljivosti zaposlenim na SŽ, ki niso člani SŽS, članom ZDSS - Solidarnost ter ostalim zunanjim prosilcem se upošteva
- skupna delovna doba................................................................................1 točka
- zaposlen na SŽ ali član ZDSS - Solidarnost.................................................40 točk
- za vsakega otroka do 19 let starosti...........................................................3 točke
- počitniške zmogljivosti uporabil lani v sezoni............................................- 6 točk
- počitniške zmogljivosti uporabil pred 2 letoma v sezoni......................... -1 točka
- počitniške zmogljivosti uporabil pred 3 leti ali še nikoli..............................6 točk

5. ODLOČITEV O DELITVI POČITNIŠKIH ZMOGLJIVOSTI IN PRITOŽBA

Prednost pri letovanju ima prosilec, ki je zbral večje število točk.
Če imata dva prosilca enako število točk, ima prednost tisti, ki je dalj časa član SŽS.
Ne glede na doseženo število točk ima pri dodelitvi počitniške zmogljivosti član SŽS prednost pred prosilci, ki niso člani SŽS.
Prosilec, ki mu letovanje ni bilo odobreno se lahko pritoži, v roku 5 dni po obvestilu oz. objavi, na odbor za letovanje SŽS, ki o pritožbi odloči v roku 8 dni.
Na odločitev Odbora je možna pritožba na Predsedstvo SŽS. Odločitev Predsedstva SŽS je dokončna.
Odbor na podlagi seznamov odobrenih letovanj izda napotnice in poskrbi za obračun stroškov letovanja.
Vsak prosilec, ki mu je bilo letovanje odobreno, mora 10 dni pred začetkom letovanja prejeti napotnico in navodila za letovanje.
Če dokumentov v tem roku ne dobi, na to opozori Odbor.

6. CENIK LETOVANJA

Cene koriščenja počitniških zmogljivosti na dan so:

TERME ČATEŽ

Cene v sezoni:                  (termini od 26. oktobra do 2. novembra, od 21. decembra 2018 do 4. januarja 2019, od 15. februarja do 1. marca 2019, vsi vikend paketi)
za člane SŽS ter člane ZDSS - Solidarnost...................................................49,00€
za zaposlene na SŽ, ki niso člani SŽS.......................................................... 62,00€
za zunanje prosilce.....................................................................................73,00€
Cene izven sezone:          (termini 219. do 26. oktobra, od 2. novembra do 21. decembra2018, od 4. januarja do 15. februarja, od 1. marca do 12. aprila 2019)
- za člane SŽS ter člane ZDSS - Solidarnost...................................................41,00€
za zaposlene na SŽ, ki niso člani SŽS..........................................................49,00€
za zunanje prosilce.....................................................................................62,00€ 
V ceno koriščenja počitniških zmogljivosti je vključeno:
dnevno do šest vstopnic za dva časovno neomejena vstopa za kopanje v letni in zimski Termalni rivieri Term Čatež.
eden obisk Savna parka za tri ure med tednom (ponedeljek - petek) za vsakega gosta v času letovanja.
V ceno koriščenja počitniških zmogljivosti ni vključena turistična taksa, ki jo mora uporabnik poravnati na recepciji.

TERME OLIMIA

Cene v sezoni:                  (termini od 26. oktobra do 2. novembra, od 21. decembra 2018 do 4. januarja 2019, od 15. februarja do 1. marca 2019, vsi vikend paketi)
za člane SŽS ter člane ZDSS - Solidarnost...................................................49,00€
za zaposlene na SŽ, ki niso člani SŽS.......................................................... 62,00€
za zunanje prosilce.....................................................................................73,00€
Cene izven sezone:         (termini 219. do 26. oktobra, od 2. novembra do 21. decembra2018, od 4. januarja do 15. februarja, od 1. marca do 12. aprila 2019)
- za člane SŽS ter člane ZDSS - Solidarnost...................................................41,00€
za zaposlene na SŽ, ki niso člani SŽS..........................................................49,00€
za zunanje prosilce.....................................................................................62,00€ 
V ceno koriščenja počitniških zmogljivosti je vključeno:
kopanje v hotelskem bazenu Breza v času bivanja, vendar največ za 5 oseb dnevno kopanje v Termalnem parku Aqualuna z možnostjo dvakratnega dnevnega vstopa za največ 5 oseb dnevno na počitniško enoto v času odprtja termalnega parka.
kopanje v bazenih Termalija za največ 5 oseb dnevno;
uporaba savna sveta v bazenih Termalija, vendar največ za dve osebi dnevno,
uporaba posteljnine,
uporaba brisač (menjajo se vsake tri dni),
čiščenje hišice po letovanju (razen kuhinjske posode),
uporabo ostale infrastrukture kampa (pralnica, odprti žar ...),
V ceno koriščenja počitniške zmogljivosti ni vključena turistična taksa, ki jo mora uporabnik poravnati na recepciji.

PODKOREN

Cene v sezoni:                  (termini od 26. oktobra do 2. novembra, od 21. decembra 2018 do 4. januarja 2019, od 15. februarja do 1. marca 2019, vsi vikend paketi)
za člane SŽS ter člane ZDSS - Solidarnost...................................................32,00€
za zaposlene na SŽ, ki niso člani SŽS.......................................................... 38,00€
za zunanje prosilce.....................................................................................44,00€
Cene izven sezone:         (termini 219. do 26. oktobra, od 2. novembra do 21. decembra2018, od 4. januarja do 15. februarja, od 1. marca do 12. aprila 2019)
- za člane SŽS ter člane ZDSS - Solidarnost...................................................27,00€
za zaposlene na SŽ, ki niso člani SŽS..........................................................32,00€
za zunanje prosilce.....................................................................................38,00€ 
V ceno koriščenja počitniške zmogljivosti ni vključena turistična taksa, ki jo mora uporabnik poravnati ob oddaji ključev osebi, ki je za to zadolžena (Primož Bavdek).

7. PLAČILO LETOVANJA

Plačilo letovanja, za člane SŽS in ostale zaposlene na SŽ, ki niso člani SŽS, se opravi preko obračuna plač. 
Plačilo letovanja, upokojenih članov SŽS, člane ZDSS - Solidarnost in ostalih zunanjih prosilcev počitniških zmogljivosti SŽS, se opravi s položnico. 
Plačilo letovanja se lahko izvede tudi v več obrokih in sicer:
pri letovanju do tri dni, se znesek letovanja lahko plača v največ ENEM obroku;
pri letovanju več kot tri in do pet dni, se znesek letovanja lahko plača v največ TREH zaporednih mesečnih obrokih;
pri letovanju več kot pet dni, se znesek letovanja lahko plača v največ ŠTIRIH zaporednih mesečnih obrokih.
V primeru, če se plača letovanje s položnico v več zaporednih obrokih, mora biti pred nastopom letovanja plačana najmanj polovica cene letovanja.

8. ODPOVED LETOVANJA

Odpoved letovanja mora biti posredovana Odboru v pisni obliki.
Za dan odpovedi se šteje dan oddaje odpovedi na pošti ali drugi tehnični opremi (telefaks, elektronska pošta…)
Če prosilec dodeljenega termina letovanja pred začetkom uporabe ne odpove, plača odškodnino v višini polne cene letovanja.
Če prosilec odpove dodeljeni termin do 7 dni pred začetkom letovanja, plača odškodnino v višini 10 % cene letovanja. 
Prosilcu ni treba plačati odškodnine, če pred začetkom letovanja predloži potrdilo o bolezni prijavljenih, službeni odsotnosti ali če gre za druge izredne razmere (nesreče, smrt ipd.).
Druge izredne primere, pri katerih je bilo letovanje prekinjeno, obravnava Odbor.

9. ODGOVORNOST ZA STVARI, OPREMO IN INVENTAR

Vsak uporabnik je dolžan uporabljati stvari, opremo in inventar z veliko pazljivostjo in kot dober gospodar.
Pred nastanitvijo je vsak uporabnik dolžan primerjati stanje stvari, opreme in inventarja z evidenco opreme, ki je izobešena v vsakem počitniškem objektu ter ugotovitev vpisati v posebno knjigo.
V primeru poškodovanja ali neskladnosti stanja z evidenco opreme je uporabnik dolžan to, poleg vpisa v posebno knjigo, tudi takoj sporočiti odgovorni osebi SŽS.
Poškodovanje, razbitje ali drugačno zmanjševanje števila ali vrednosti stvari, opreme, inventarja ter objekta, takoj ob ugotovitvi, oceni Odbor in odloči o odškodninski zavezanosti povzročitelja.

ŽELIMO VAM PRIJETNO LETOVANJE!

 
 
 

 

szs
 
Copyright © SŽS 2009 RoLAN hiška