szs
Sindikat SŽS - Sindikat Železničarjev Slovenije Sindikat SŽS - Sindikat Železničarjev Slovenije szs szs szs szs szs szs
Uporabniško ime:
Geslo:
nov uporabnik
Sindikat SZS
dot  O sindikatu
dot  Železničarijada
dot  20. obletnica SŽS
dot  Delovni pogoji
dot  Letovanje
Razpis  dot
Predstavitev  dot
Prosti termini  dot
Odobreni termini  dot
Prijavnice  dot
dot  Kolesarska sekcija SŽS
dot  Planinska sekcija SŽS
dot  Ugodnosti za člane
dot  Povezave
Železničar
E-novice
Član
Razpis za letovanje
RAZPIS LETOVANJA V POČITNIŠKIH ZMOGLJIVOSTIH
SINDIKATA ŽELEZNIČARJEV SLOVENIJE
ZA OBDOBJE OD  20. OKTOBRA 2017 DO 13. APRILA 2018
(ZADNJI ROK ZA PRIJAVO JE 8. SEPTEMBER 2017)
 
 
Na voljo so vam naslednje počitniške zmogljivosti SŽS:
 
LOKACIJA TIP LEŽIŠČ OSTALO
TERME ČATEŽ  3 hišice TWC / TV / klima / IR paneli / talno gretje 5+2 dnevno do 6 vstopnic za kopanje, savna, parkirišče pred hišico, kolo
TERME OLIMIA hišica TWC / TV / klima / IR paneli / talno gretje 5 dnevno do 5 vstopnic za kopanje, savna, posteljnina, čiščenje
PODKOREN hišica TWC / TV / klima 5 parkirišče pred hišico
 
Vse počitniške zmogljivosti so opremljene z vso potrebno opremo, razen s posteljnino, ki jo morajo uporabniki počitniških zmogljivosti prinesti s seboj. V vseh počitniških enotah imajo uporabniki možnost kuhanja. Uporabniki so dolžni, za vzdrževanje čistoče uporabljati lastna čistilna sredstva.
 
 
1. PRIJAVA
Vsi, ki želijo koristiti počitniške zmogljivosti SŽS, morajo poslati pravilno in čitljivo izpolnjeno prijavnico, najkasneje do 8. septembra2017. Na prijavnici morajo biti navedene vse osebe, ki bodo letovale z nosilcem letovanja. Prijavnica je priloga tega razpisa. Možno jo je dobiti tudi na spletni strani SŽS www.szs-sindikat.si, pri predsednikih Sindikalnih enot SŽS ali pa jo naročite po telefonu (01 29) 12 257 ter na »oglasni deski« intranetne strani Slovenskih železnic, d.o.o.
Prijave pošljite najkasneje do 8. SEPTEMBRA 2017:
po pošti:                                SINDIKAT ŽELEZNIČARJEV SLOVENIJE, Trg OF 7, 1000 LJUBLJANA
po fax-u:                               01 29 12 968
po elektronski pošti:            sindikat.szs@slo-zeleznice.si
 
 
2. TERMINI LETOVANJA
Razpisujejo se vsi termini za letovanje v vseh počitniških zmogljivostih SŽS od 20. oktobra 2017 do 13. aprila 2018. posamezni termin letovanja traja praviloma od petka od 12.00 do naslednjega petka do 10.00.
 
 
3. KRITERIJI ZA DELITEV POČITNIŠKIH ZMOGLJIVOSTI
Počitniške zmogljivosti se delijo na podlagi prednostne liste, ki se določi po številu zbranih točk. Prednost pri letovanju ima prosilec, ki je zbral večje število točk. Če imata dva prosilca enako število točk, ima prednost tisti, ki je dalj časa član SŽS. Ne glede na doseženo število točk ima pri dodelitvi počitniške zmogljivosti član SŽS prednost pred prosilci, ki niso člani SŽS. Odbor na podlagi seznamov odobrenih letovanj izda napotnice in poskrbi za obračun stroškov letovanja. Vsak prosilec, ki mu je bilo letovanje odobreno, mora 10 dni pred začetkom letovanja prejeti napotnico in navodila za letovanje. Če dokumentov v tem roku ne dobi, na to opozori Odbor. Prosilec, ki mu letovanje ni bilo odobreno se lahko pritoži, v roku 5 dni po obvestilu oz. objavi, na odbor za letovanje SŽS, ki o pritožbi odloči v roku 8 dni. Na odločitev Odbora je možna pritožba na Predsedstvo SŽS. Odločitev Predsedstva SŽS je dokončna. Pod pojmom sezona se smatrajo vsi termini v času šolskih počitnic.
 
a) kriteriji za člane SŽS
Pri določanju števila točk za vsako delitev počitniških zmogljivosti se članu SŽS upošteva:
- za vsako leto članstva v SŽS…………………………….….1 točka
- za vsakega otroka do 19 let starosti…………………….….3 točke
- počitniške zmogljivosti uporabil lani v sezoni………….…- 6 točk
- počitniške zmogljivosti uporabil pred 2 letoma v sezoni ..-1 točka
. počitniške zmogljivosti uporabil pred 3 leti ali še nikoli……6 točk
 
b) kriteriji za zaposlene na Slovenskih železnicah, d.o.o., člane ZDSS - Solidarnost ter zunanje prosilce
Pri določanju števila točk za delitev počitniških zmogljivosti zaposlenim na SŽ, ki niso člani SŽS, članom ZDSS - Solidarnost ter ostalim zunanjim prosilcem se upošteva:
- skupna delovna doba………………………………………….1 točka
- zaposlen na SŽ ali član ZDSS – Solidarnost………....……40 točk
- za vsakega otroka do 19 let starosti…………………………3 točke
- počitniške zmogljivosti uporabil lani v sezoni……………...- 6 točk
- počitniške zmogljivosti uporabil pred 2 letoma v sezoni….-1 točka
- počitniške zmogljivosti uporabil pred 3 leti ali še nikoli…….6 točk
 
 
4. ODPOVED LETOVANJA
Odpoved letovanja mora biti posredovana Odboru v pisni obliki. Za dan odpovedi se šteje dan oddaje odpovedi na pošti ali drugi tehnični opremi (telefaks, elektronska pošta…). Če prosilec dodeljenega termina letovanja pred začetkom uporabe ne odpove, plača odškodnino v višini polne cene letovanja. Če prosilec odpove dodeljeni termin do 7 dni pred začetkom letovanja, plača odškodnino v višini 10 % cene letovanja. Prosilcu ni treba plačati odškodnine, če pred začetkom letovanja predloži potrdilo o bolezni prijavljenih, službeni odsotnosti ali če gre za druge izredne razmere (nesreče, smrt ipd.). Druge izredne primere, pri katerih je bilo letovanje prekinjeno, obravnava Odbor.
 
 
5. TERMINSKI PLAN
25. avgust 2017………razpis prostih terminov;
8. september 2017.………rok za oddajo prijavnic za letovanje;
11. september 2017....…….razdelitev terminov za letovanje in objava odobrenih terminov na spletni strani SŽS www.szs-sindikat.si in intranetni strani SŽ;
14. septe,mber 2017......…rok za oddajo pritožb;
18. september 2017.……obvestilo o nezasedenih terminih letovanja.
Nezasedeni termini letovanja bodo po delitvi objavljeni na oglasnih deskah SŽS, na spletni strani www.szs-sindikat.si ter na »oglasni deski intranetne strani SŽ« in bodo zainteresiranim dodeljeni na podlagi rezervacij po telefonu ali elektronski pošti ter poslane prijavnice.
 
 
6. CENE
Cene koriščenja počitniških zmogljivosti na dan so:
 
a) TERME ČATEŽ 
Cene v sezoni: (termini od 27. oktobra do 3. novembra, od 22. decembra 2017 do 5. januarja 2018, od 16. februarja do 2. marca 2018, vsi vikend paketi)
- za člane SŽS ter člane ZDSS – SOLIDARNOST ………….…49,00€
- za zaposlene na SŽ, ki niso člani SŽS…………………………62,00€
- za zunanje prosilce……………………………………………….73,00€
Cene izven sezone: (termini 20. do 27. oktobra, od 3. novembra do 22. decembra 2017, od 5. januarja do 16. februarja, od 2. marca do 13. aprila 2018)
- za člane SŽS ter člane ZDSS – SOLIDARNOST……………..41,00€
- za zaposlene na SŽ, ki niso člani SŽS…………………………49,00€
- za zunanje prosilce……………………………………………….62,00€
V ceno koriščenja počitniških zmogljivosti je vključeno:
- dnevno do šest vstopnic za dva časovno neomejena vstopa za kopanje v letni in zimski Termalni rivieri Term Čatež.
- eden obisk Savna parka za tri ure med tednom (ponedeljek - petek) za vsakega gosta v času letovanja.
V ceno koriščenja počitniških zmogljivosti ni vključena turistična taksa, ki jo mora uporabnik poravnati na recepciji.
 
b) TERME OLIMIA
Cene v sezoni: (termini od 27. oktobra do 3. novembra, od 22. decembra 2017 do 5. januarja 2018, 16. februarja do 2. marca 2018, vsi vikend paketi)
- za člane SŽS ter člane ZDSS – SOLIDARNOST…………...49,00€
- za zaposlene na SŽ, ki niso člani SŽS……………………….62,00€
- za zunanje prosilce……………………………………………..73,00€
Cene izven sezone: (termini 20. do 27. oktobra, od 3. novembra do 22. decembra 2017, od 5. januarja do 16. februarja, od 2.  marca do 13. aprila 2018)
- za člane SŽS ter člane ZDSS – SOLIDARNOST……………41,00€
- za zaposlene na SŽ, ki niso člani SŽS………………………..49,00€
- za zunanje prosilce……………………………………………...62,00€
V ceno koriščenja počitniških zmogljivosti je vključeno:
- kopanje v hotelskem bazenu Breza v času bivanja, vendar največ za 5 oseb dnevno - kopanje v Termalnem parku Aqualuna z možnostjo dvakratnega dnevnega vstopa za največ 5 oseb dnevno na počitniško enoto v času odprtja termalnega parka.
- kopanje v bazenih Termalija za največ 5 oseb dnevno;
- uporaba savna sveta v bazenih Termalija, vendar največ za dve osebi dnevno,
- uporaba posteljnine,
- uporaba brisač (menjajo se vsakih tri dni),
- čiščenje hišice po letovanju (razen kuhinjske posode),
- uporabo ostale infrastrukture kampa (pralnica, odprti žar ...),
V ceno koriščenja počitniške zmogljivosti ni vključena turistična taksa, ki jo mora uporabnik poravnati na recepciji.
 
c) PODKOREN
Cene v sezoni: (termini od 27. oktobra do 3. novembra, od 22. decembra 2017 do 5. januarja 2018, od 16. februarja do 2. marca 2018, vsi vikend paketi)
- za člane SŽS ter člane ZDSS – SOLIDARNOST………………32,00€
- za zaposlene na SŽ, ki niso člani SŽS………………………….38,00€
- za zunanje prosilce………………………………………………..44,00€
Cene izven sezone: (termini 20. do 27. oktobra, od 3. novembra do 22. decembra 2017, od 5. januarja do 16. februarja, od 2. marca do 13. aprila 2018)
- za člane SŽS ter člane ZDSS – SOLIDARNOST………………27,00€
- za zaposlene na SŽ, ki niso člani SŽS………………………….32,00€
- za zunanje prosilce………………………………………………..38,00€
V ceno koriščenja počitniške zmogljivosti ni vključena turistična taksa, ki jo mora uporabnik poravnati ob oddaji ključev osebi, ki je za to zadolžena (Primož Bavdek).
 
 
7. PLAČILA
Plačilo letovanja, za člane SŽS in ostale zaposlene na SŽ, ki niso člani SŽS, se opravi preko obračuna plač. Plačilo letovanja, upokojenih članov SŽS, člane ZDSS - Solidarnost in ostalih zunanjih prosilcev počitniških zmogljivosti SŽS, se opravi s položnico.
 
a) Plačilo letovanja v več obrokih
- ne glede na dolžino letovanja lahko plačate znesek v ENEM obroku;
- pri letovanju do tri dni, se znesek letovanja lahko plača v največ ENEM obroku;
- pri letovanju več kot tri in do pet dni, se znesek letovanja lahko plača v največ TREH zaporednih mesečnih obrokih;
- pri letovanju več kot pet dni, se znesek letovanja lahko plača v največ ŠTIRIH zaporednih mesečnih obrokih.
V primeru, če se plača letovanje s položnico v več zaporednih obrokih, mora biti pred nastopom letovanja plačana najmanj polovica cene letovanja.
 
 
8. ODGOVORNOST ZA STVARI, OPREMO IN INVENTAR
Vsak uporabnik je dolžan uporabljati stvari, opremo in inventar z veliko pazljivostjo in kot dober gospodar. Pred nastanitvijo je vsak uporabnik dolžan primerjati stanje stvari, opreme in inventarja z evidenco opreme, ki je izobešena v vsakem počitniškem objektu ter ugotovitev vpisati v posebno knjigo. V primeru poškodovanja ali neskladnosti stanja z evidenco opreme je uporabnik dolžan to, poleg vpisa v posebno knjigo, tudi takoj sporočiti odgovorni osebi SŽS. Poškodovanje, razbitje ali drugačno zmanjševanje števila ali vrednosti stvari, opreme, inventarja ter objekta, takoj ob ugotovitvi, oceni Odbor in odloči o odškodninski zavezanosti povzročitelja.
 
szs
 
Copyright © SŽS 2009 RoLAN hiška